Avís Legal

PROPIETAT INTEL.LECTUAL

Els materials i serveis accessibles en aquest lloc estan protegits per copyright , drets d'autor i propietat , i per les normes legals que garanteixen la propietat intel · lectual , de manera que qualsevol ús no autoritzat d'aquests materials o serveis pot suposar una violació d'aquestes lleis .

L'usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel · lectual que pertanyen a El Tribunal de les Aigües de la Vega de València ( d'ara endavant TAVV ) , sense perjudici dels drets i excepcions previstos per possibles disposicions imperatives .

La reproducció dels elements de text i multimèdia que pertanyen a TAVV , així com els pertanyents a tercers i per als quals TAVV tenen drets d'ús , s'autoritza només amb finalitats no comercials , sempre que es respecti la integritat dels elements reproduïts i es mencioni la font. No obstant, la reproducció d'algunes dades pot sotmetre a condicions diferents , en aquest cas , s'adjuntarà a la dada una menció que precisarà aquestes condicions .

L'usuari es compromet a no retirar ni modificar les mencions de reserva que indiquen l'autor o la font ja no esquivar els dispositius tècnics de protecció dels documents i elements multimèdia , com ara les restriccions d'impressió o descàrrega i els marcats visibles o invisibles . Qualsevol infracció podrà donar lloc a l'exercici d'accions civils i penals .

En cas de dubte sobre la identitat dels titulars de drets o sobre les condicions d'utilització d'un element concret , pot sol · licitar informació a l'administrador del web .

PROTECIÓ DE LES DADES PERSONALS

TAVV donarà estricte compliment a la normativa vigent en cada moment sobre protecció de les dades de caràcter personal i adoptar les mesures legalment exigibles per a la protecció de les dades de caràcter personal de l'usuari , preservant la seva privacitat i confidencialitat.

Les comunicacions fetes per l'usuari del portal que continguin dades de caràcter personal es faran mitjançant un sistema de comunicació protegit , establert amb l'objectiu de garantir , en la mesura del possible , la confidencialitat de la informació i la privacitat dels usuaris .

L'usuari del portal dóna el seu consentiment exprés i inequívoc i , per tant , autoritza a TAVV a incorporar les dades que facilita per aquest mitjà als seus fitxers automatitzats i al seu tractament i ús amb la finalitat de gestionar el manteniment del portal , segons el que estableix a la Llei orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de protecció de dades de caràcter personal ( LOPD ) .

L'usuari del portal que faciliti dades de caràcter personal a TAVV queda informat que podrà exercir davant d'aquestes els drets d'accés , rectificació , cancel · lació i oposició , segons el que estableix la LOPD , mitjançant la corresponent sol · licitud, acompanyada de la fotocòpia del seu DNI , en el registre de TAVV , Plaça de Crespins , 1-3 , 46003 València

TAVV adopta les mesures i els mecanismes necessaris per garantir la seguretat de les comunicacions i les transaccions que es produeixin mitjançant l'entorn web , segons l'estat de la tecnologia i d'acord amb la tipologia de les transaccions i serveis que es posen a disposició de els usuaris .

L'accés al portal de TAVV pot implicar en algun moment la utilització de cookies ( les galetes són petites quantitats d'informació que s'emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari per facilitar la navegació ) . Cap cookie emmagatzema informació de caràcter personal , únicament s'emmagatzema informació tècnica necessària per al correcte funcionament del portal .

ACCÉS I ACTUALIZACIÓ DE CONTINGUTS

El portal TAVV té per objecte fomentar l'accés del públic a la informació relativa a la pròpia institució ia les seves activitats .

El nostre objectiu és difondre informació el més completa , exacta i actualitzada possible . Quant s'informi de qualsevol error , TAVV posarà el màxim interès a efectuar les correccions necessàries .

La informació publicada en aquest portal és de caràcter general , pel que no s'ha concebut per satisfer cap necessitat individual .

TAVV no poden garantir la fiabilitat o l'actualització de la informació procedent de fonts externes continguda en aquest portal . La informació que figura en ell remet a vegades a llocs exteriors sobre els quals els serveis de TAVV no tenen cap control i pels quals aquestes declinen tota responsabilitat .

TAVV es reserva el dret de modificar unilateralment , en qualsevol moment i sense previ avís, la presentació , la configuració i els continguts del portal , així com també l'oferta de serveis i les condicions que es requereixen per utilitzar-lo.

FÒRUMS, COMENTARIS Y OPINIONS

Les opinions expressades en els fòrums de discussió , o els comentaris i opinions , són formulades per persones alienes a TAVV , sota la seva única i exclusiva responsabilitat .

L'usuari utilitzarà el portal , de conformitat amb la legalitat vigent i les condicions fixades en aquest avís legal , sense vulnerar cap dret de terceres persones . A aquests efectes queda expressament prohibit realitzar , sense que aquesta enumeració s'entengui en cap cas limitadora , actes que :

1 . Indueixin , incitin o promoguin actuacions , actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe , raça , religió , creences , edat o condició .

2 . Incorporin , posin a disposició o permetin accedir a productes , elements , missatges o serveis delictius , violents , ofensius , nocius , degradants o, en general , contraris a la llei .

3 . Incorporin , posin a disposició o permetin accedir a productes , elements , missatges o serveis delictius , violents , ofensius , nocius , degradants o, en general , contraris a la llei .

4 . Incorporin , posin a disposició o permetin accedir a productes , elements , missatges o serveis delictius , violents , ofensius , nocius , degradants o, en general , contraris a la llei

5 . Incorporin , posin a disposició o permetin accedir a productes , elements , missatges o serveis delictius , violents , ofensius , nocius , degradants o, en general , contraris a la llei .

6 . Puguin vulnerar o transgredir el dret a l'honor , a la intimitat personal o familiar , oa la pròpia imatge .

7 . Puguin tenir la consideració d'oferta de productes o serveis , tant propis com de tercers , o de publicitat directa o indirecta utilitzant el portal o les eines que es posen a la seva disposició .

8 . Suposin una modificació , alteració , pèrdua , inutilització o destrucció de qualsevol informació electrònica , dada , creació intel · lectual o programa informàtic als que els usuaris tinguin accés a través del portal.

TAVV es reserva el dret d'adoptar les mesures legals que considerin oportunes . TAVV es reserva el dret d'admetre o donar de baixa qualsevol opinió o usuari , sense previ avís i sense cap tipus de justificació o compensació de qualsevol tipus , quan s'incorri en algun dels supòsits indicats .

XARXES SOCIALS

TAVV posseeix i gestiona les següents comptes en diferents xarxes socials :

1. Twitter: @TribunalAguas

2. Facebook: facebook.com/tribunaldelasaguas

3 . Google+ : tribunaldelasaguasvv

4 . Youtube: tribunaldelasaguasvv

Cada setmana es difondran entrades relatives a actes , notícies i visites protocol · làries , etc .. L'enviament de missatges directes no tindrà la consideració de sol · licitud d'informació oficial . Per posar-se en contacte amb TAVV de manera oficial , utilitzeu la nostra pàgina de contacte .

Els comptes que seguim

TAVV no segueix de manera sistemàtica els comptes dels seus propis seguidors . Deixarem de seguir els comptes de contingut clarament malintencionat i aquelles que enviem correu brossa . La circumstància que un dels comptes d' TAVV segueixi un determinat compte no vol dir que TAVV estigui d'acord amb el contingut d'aquest compte o la recolzi .

Disponibilitat tècnica

TAVV actualitza i supervisa l' activitat de l' comptes en horari laboral de dilluns a divendres . En cas d'incidències en la disponibilitat dels serveis , TAVV no serà responsable de les mateixes .

Si vostè creu que qualsevol contingut o informació d'aquest portal vulnera un dret legítim o la legalitat vigent, li agrairíem que es posés en contacte amb TAVV ( Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. ) perquè es puguin prendre les mesures oportunes .