Característiques

1960007

L'estudi realisat pel professor V. Fairén Guillén (El Tribunal de les Aigües de Valéncia i el seu procés. Oralitat, concentració, rapidesa, economia. Valéncia, 1975), fa especial incidència en els fets més característics del nostre Tribunal, que venen a ser les majors ambicions doctrinals en el camp del dret processal de tots els països:

LA CONCENTRACIÓ, perque els síndics tenen davant lo que podríem denominar instrucció processal del fet per a procedir judicialment i resoldre sense ajornaments: està el Guarda o llaurador perjudicat, està l'acusat, els dos poden expondre el seu cas i aportar proves i testimonis.

L'ORALITAT , perque tot el juí és oral, des de la denúncia, que presenta el Guarda o el denunciant, fins a la sentència, també oral, passant per la indagatòria, aclarint, explicant o justificant els fets en l'intervenció del President i síndics que interroguen verbalment a les parts.

LA RAPIDESA, potser la característica que més ha influït en la pervivència del Tribunal. Reunit totes les semanes una volta, tracta les infraccions comeses des del dijous anterior; només poden demorar-se els assunts fins a 21 dies com a màxim, i això, per incompareixença dels denunciats.

L'ECONOMIA , ya que els juïns no ocasionen despesa alguna de tipo processal; els Síndics no perceben sòu ni dieta alguna ya que el jujar és una de les seues obligacions com a síndics de les séquies. El denunciat només ha d'abonar l'import de les despeses de desplaçament dels guardes o Aguasil del Tribunal. No és una despesa processal el pagament de responsabilitats econòmiques pels danys que el denunciat haja ocasionat.

juicio-tribunal