Séquies de València

fuente-tribunal

Les séquies de la Vega que componen el Tribunal no han segut sempre exactament les mateixes , de la mateixa manera que el territori regat per elles s'ha adaptat en el temps a canvis en els cultius , en l'estructura de les terres , en l'aparició de noves necessitats de les terres de labor i altres condicionants que s'han donat ja des de temps de l'Islam .

Totes les séquies que formen el Tribunal de les Aigües de la Vega la Vega de Valéncia prenen les seues aigües a poca distància més avall de la presa d'Aigües Potables de Valéncia i trobem els seus assuts per este orde :

Quart i Benàger - Faitanar , en la marge dreta

Tormos , marge esquerra .

Mislata, marge dreta .

Mestalla , marge esquerra .

Favara , marge dreta .

Rascanya , marge esquerra .

Rovella , marge dreta .

No obstant això , el creixement de la ciutat i les consegüents obres del Pla Sud , van modificar substancialment la presa d'aigües de les séquies més próximes a la ciutat de València. L'anomenat assut del Repartiment ( o de la Cassola ) va variar en gran manera l'estructura original de les séquies de Favara , Rascanya i Rovella , que es troben ara agrupades en aquest nou assut.